Feminea-Blodkoagulering

Feminea Komplett Koagulationsprofil – APTT, Fibrinogen och Protrombintid

1.870,00 kr

3 HÄLSOMARKÖRER

Vår "Komplett Koagulationsprofil" är en allomfattande hälsotestprodukt som kombinerar tre kritiska tester – APTT (Aktiverad partiell tromboplastintid), Fibrinogen, och Protrombintid – för att ge en detaljerad översikt av din koagulationsstatus. Denna produkt är designad för att ge en djupgående analys av koagulationssystemet, vilket är särskilt användbart för personer med en historia av blödningsstörningar, trombos, eller de som genomgår antikoagulerande behandlingar.

Inkluderade Tester

  • APTT (Aktiverad partiell tromboplastintid): Detta test mäter tiden det tar för blodet att koagulera och hjälper till att utvärdera den inre vägen av koagulationskaskaden.
  • Fibrinogen: Ett test som mäter nivåerna av fibrinogen i blodet, ett protein som är avgörande för blodets koaguleringsförmåga.
  • Protrombintid: Också känd som Trombintid, detta test mäter hur lång tid det tar för blodet att koagulera genom den yttre vägen av koagulationskaskaden.

Målgrupp

  • Individer med en känd historia av blödningsstörningar eller trombos.
  • Patienter som tar antikoagulerande läkemedel som behöver regelbunden övervakning.
  • De som ska genomgå kirurgiska ingrepp eller andra medicinska behandlingar som kan påverka koagulationsförmågan.
  • Personer med en familjehistorik av koagulationsstörningar som önskar en förebyggande utvärdering.

Varför Välja Komplett Koagulationsprofil?

  • Omfattande Analys: Få en fullständig bild av din koagulationshälsa genom en kombination av nyckeltest.
  • Diagnostisk Precision: Denna kombination av tester ger läkare en detaljerad förståelse av eventuella koagulationsproblem, vilket möjliggör en mer noggrann diagnos och behandling.
  • Tids- och Kostnadseffektivitet: Genom att kombinera dessa tester i ett paket blir processen mer kostnadseffektiv och tidsbesparande.

Ta Kontroll över Din Hälsa: Med denna omfattande koagulationsprofil kan du ta proaktiva steg mot att förstå och hantera din koagulationshälsa. Beställ ditt test idag för en grundlig utvärdering och fred i sinnet.

Alla våra tester analyseras i certifierade laboratorier av erfarna biomedicinska analytiker.

Kom ihåg att detta inte ersätter professionell medicinsk rådgivning och att denna test bör användas som komplement till ditt samarbete med din läkare.

Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar för standardmarkörer. Några av koaguleringsmarkörerna är komplexa och tar dessvärre ett par veckor att få analyssvar.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se