Image

Feminea Genetisk Trombosrisk – Faktor V Leiden Mutationstest

1.290,00 kr

1 HÄLSOMARKÖR

Vår Genetiska Test för Trombosrisk är en hälsotestprodukt som fokuserar på att identifiera den mest kända genetiska riskfaktorn för blodproppsbildning: Faktor V Leiden Mutation (R506Q). Den är avsedd för individer som vill utvärdera sin genetiska benägenhet för trombos, speciellt de med en familjehistorik av blodproppar eller de som har upplevt oförklarliga trombotiska händelser.

Inkluderade Test

  • Faktor V Leiden Mutation (R506Q): Detta test söker efter den specifika R506Q-mutationen i Faktor V-genen, vilken är den mest vanliga ärftliga orsaken till ökad trombosrisk. Individer med denna mutation har en ändrad form av Faktor V som är mindre känslig för inaktivering av Protein C, vilket ökar risken för blodproppsbildning.

Målgrupp

  • Personer med en personlig eller familjehistorik av blodproppar eller trombotiska händelser.
  • Individer som har haft oförklarliga blodproppar vid en ung ålder.
  • Kvinnor som överväger hormonbaserad behandling, inklusive p-piller eller hormonersättningsbehandling, eftersom dessa tillstånd kan påverkas av de testade mutationerna.

Varför Välja Detta Test för Trombosrisk?

  • Förebyggande Vård: Att känna till din genetiska risk för trombos kan hjälpa dig att vidta proaktiva åtgärder för att minska din risk, inklusive livsstilsförändringar och medicinska interventioner.
  • Informationsrik Analys: Genom att förstå dina genetiska riskfaktorer kan du och din vårdgivare utforma en mer målinriktad och effektiv hälsostrategi.
  • Enkel och Tillgänglig: Testet är enkelt att genomföra och ger tydliga, förståeliga resultat som kan vara en viktig del i din hälsoplanering.

Ta Kontroll över Din Hälsa - Med denna test för Trombosrisk kan du få viktig insikt i din genetiska disposition för trombos. Denna kunskap är viktig för att skapa en hälsoplan som passar just dina behov och minskar din risk för framtida hälsoproblem relaterade till trombos. Beställ ditt test idag för att ta ett steg mot en mer informerad och hälsosam framtid.

Alla våra tester analyseras i certifierade laboratorier av erfarna biomedicinska analytiker.

Kom ihåg att detta inte ersätter professionell medicinsk rådgivning och att denna test bör användas som komplement till ditt samarbete med din läkare.

Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar för standardmarkörer. Några av koguleringsmarkörerna är komplexa och tar dessvärre ett par veckor att få analyssvar.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se