Woman,Holding,Baby,Minimal,One,Line,Art.,Mother,And,Child.

Feminea Postpartum Advanced - Ett Holistiskt Blodprov för Nyblivna Mammor

3.790,00 kr

42 HÄLSOMARKÖRER

Att bli mamma är en gyllene upplevelse, men också en med unika utmaningar. Feminea Postpartum Advanced är speciellt utformad för att stödja nyblivna mammor i deras återhämtning och anpassning till moderskapet.

Det är alltför lätt att, som nybliven mamma, försumma egen hälsa i tjänst av barnets omsorg. Men att ta hand om sig själv är avgörande för både din och ditt barns välmående. Ett viktigt steg i postpartumvården är regelbundna blodtester. Dessa ger vital information om din kropps återhämtning och kan tidigt identifiera potentiella hälsoutmaningar.

Feminea Postpartum Advanced är ett omfattande blodtestpaket specifikt utformat för postpartum-vården. Det innehåller över 40 hälsomarkörer inom områden hormoner, järnbrist, infektioner, blodsocker och mental hälsa.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se