Image

Feminea Postpartum Advanced - Ett Holistiskt Blodprov för Nyblivna Mammor

41 HÄLSOMARKÖRER

Att bli mamma är en gyllene upplevelse, men också en med unika utmaningar. Feminea Postpartum Advanced är speciellt utformad för att stödja nyblivna mammor i deras återhämtning och anpassning till moderskapet.

Det är alltför lätt att, som nybliven mamma, försumma egen hälsa i tjänst av barnets omsorg. Men att ta hand om sig själv är avgörande för både din och ditt barns välmående. Ett viktigt steg i postpartumvården är regelbundna blodtester. Dessa ger vital information om din kropps återhämtning och kan tidigt identifiera potentiella hälsoutmaningar.

Feminea Postpartum Advanced är ett omfattande blodtestpaket specifikt utformat för postpartum-vården. Det innehåller över 40 hälsomarkörer:

  1. Järnbristidentifiering: Blodtestet hjälper till att upptäcka järnbrist, ett vanligt tillstånd efter förlossning. Tidig behandling kan förhindra komplikationer som trötthet, svagt immunförsvar och nedsatt kognitiv funktion.
  2. Hormonell utvärdering: Testet övervakar dina hormonnivåer, viktigt för att identifiera eventuella problem med sköldkörteln eller andra hormonproducerande körtlar.
  3. Infektionsscreening: Blodprovet kan upptäcka infektioner, som sepsis, som kan uppstå efter förlossningen. Tidig detektion och behandling är vital för att förhindra allvarliga komplikationer.
  4. Blodsockerkontroll: Kvinnor med graviditetsdiabetes eller risk för att utveckla typ 2-diabetes kan dra nytta av regelbunden blodsockerkontroll efter förlossning.
  5. Mental hälsa: Vissa blodprover kan användas för att upptäcka biokemiska obalanser kopplade till postpartum depression eller ångest. Tidig upptäckt och behandling kan förbättra kvinnans mentala välbefinnande och livskvalitet efter förlossning.

Investera i din hälsa under denna kritiska period och ge dig själv den omsorg du förtjänar med Feminea Postpartum Advanced. Provsvar inom några dagar.

1.990,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest