Feminea IVF Njurhälsa Komplett | Kontroll av din njurfunktion inför IVF

Feminea IVF Njurhälsa Komplett - Kontroll av din njurfunktion inför IVF

590,00 kr

6 HÄLSOMARKÖRER

Med IVF Njurhälsokontroll erbjuder vi dig möjligheten att förstå hur dina njurar fungerar inför IVF-behandling. Njurarna spelar en kritisk roll i att upprätthålla balansen av viktiga mineraler och elektrolyter i din kropp, eliminera avfall och hjälpa till med blodtrycksreglering. En optimal njurfunktion kan bidra till en mer framgångsrik IVF-behandling.


Denna test inkluderar följande biomarkörer:

  • Kreatinin: Ett ämne som produceras av kroppens muskler och som filtreras ut ur blodet av njurarna. Kreatininnivåer kan ge en indikation på hur väl dina njurar fungerar.
  • Natrium: Ett viktigt elektrolyt som hjälper till att reglera vattenbalansen i kroppen samt nerv- och muskelfunktion.
  • Kalium: En viktig elektrolyt som är nödvändig för cellfunktion, nervsignalering och hjärtfunktion.
  • Urea: Ett ämne som bildas när protein bryts ner. Nivåerna kan vara höga vid nedsatt njurfunktion.
  • Urat: Denna ämne bildas när kroppen bryter ner celler och proteiner. Höga nivåer kan tyda på njurproblem eller en diet rik på purin, en form av protein.
  • Albumin: Ett protein som produceras i levern och cirkulerar i blodet. Det fungerar som en transportör för hormoner, fettsyror och läkemedel. Låga nivåer kan tyda på problem med njurarna.

Få en omfattande förståelse för din njurfunktion med vår IVF Njurhälsokontroll. Denna information kan hjälpa dig och ditt medicinska team att optimera din IVF-behandling och förbättra dina chanser att uppnå en lyckad graviditet.

Kom ihåg att detta inte ersätter professionell medicinsk rådgivning och att detta test bör användas som ett komplement till din fortsatta vård hos din fertilitetsläkare.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se