Vanliga frågor och myterna om depression

Vanliga frågor och myterna om depression

Feminea LaboratoriesAllmänt, Depression | Paket, Feminea Laboratories Academy, Hormoner | Paket, Mental Hälsa

Depression har kopplats till obalanser i signalsubstanser, som serotonin, noradrenalin och dopamin, som spelar en avgörande roll för att reglera humör, motivation och andra kognitiva funktioner. Dessutom kan hormonella obalanser, inflammation och strukturella eller funktionella avvikelser i specifika hjärnområden också …