IgE-feminealab

IgE – Immunglobulin E

Feminea LaboratoriesAllergi, Feminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Immunförsvar, Immunglobuliner

Immunoglobulin E, vanligtvis förkortat som IgE, är en typ av antikropp som spelar en kritisk roll i immunsystemets svar på allergener och parasiter. IgE produceras av specialiserade vita blodkroppar som kallas B-celler som svar på närvaron av specifika antigener, såsom pollen, dammkvalster och vissa typer av mat.

När IgE-antikroppar stöter på en antigen, binder de till den och utlöser aktivering av andra immunceller, såsom mastceller och basofiler. Dessa celler frisätter en mängd olika kemikalier, inklusive histamin, som orsakar…