/Allergi

IgE – Immunglobulin E

Immunoglobulin E, vanligtvis förkortat som IgE, är en typ av antikropp som spelar en kritisk roll i immunsystemets svar på allergener och parasiter. IgE produceras av specialiserade vita blodkroppar som kallas B-celler som svar på närvaron av specifika antigener, såsom pollen, dammkvalster och vissa…
Featured image for “IgE – Immunglobulin E”

Rekommenderade
kliniker för
provtagning.

Featured image for “Transglutaminas IgA”

Transglutaminas IgA

januari 30, 2023