Ackrediterade laboratorier

Produktion av e-remiss eller digital remiss efter beställning

Efter att du har beställt ett hälsotest från oss producerar vi en remiss. Remissen innehåller dina persondata och exakt vilka blodprover som ska tas. Feminea Lab kan leverera både en e-remiss och en digital remiss som du kan ladda ner från Mina Sidor.

Blodprovsmottagning i Region Stockholm

Om planerar att besöka en mottagning i Region Stockholm så är chansen stor att mottagningen redan är kopplad till oss. Vårt system levererar automatisk en e-remiss till samtliga mottagningar som är kopplade till Karolinska Universitetslaboratoriet. Det innebär att du inte behöver ta med dig någon remiss till blodprovsmottagningen. 

Blodprovsmottagningar övriga Sverige

Utanför Region Stockholm använder du den digitala remissen som du då laddar ner. Samtliga blodprovsmottagningar i Sverige ska kunna ta emot din remiss.

Laboratorier

Samtliga blodprovsmottagningar i Sverige är kopplade mot något ackrediterat laboratorium som gör själva analysen. Analysen (provsvar) skickas sedan till avsändaren (klinik, läkare) av analysen för bedömning som i sin tur levererar svaret till patienten/kunden

Läs mer...Laboratorier

Feminea Lab levererar professionella medicinska tjänster baserad på vedertagen vetenskap. Processerna för att utföra tjänsterna är kvalitetsgranskade och omfattar delvis tjänster från ackrediterade svenska laboratorier samt medicinska bedömningar.

Med kvalitetsäkring avses generellt att vara kompetent för uppgiften enligt en standard.

Citikliniken Labs arbetar med partners som är ackrediterade eller certifierade. Swedac har regeringens uppdrag att vara svenskt ackrediteringsorgan. 

De laboratorier som utför analyser av blodprov, Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs eller Synlab är ackrediterade av Swedac vilket betyder att de är kompetensprövade enligt europeiska och internationella standarder. 

Swedac ackrediterar även certifieringsorgan som kan utfärda en certifikat att en organisation är certifierad enligt en standard t.ex miljö eller kvalitet. Svensk Certifiering Norden AB har certifierat vår partner Citikliniken Sverige.

Citiklinikens hela verksamhet är certifierad enligt standarden ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Bland mycket annat använder vi oss av kvalitetssäkrade laboratorier för våra hälsokontroller, har legitimerad personal, följer patientdatalagen vi journalföring, har policies för sekretess med mera.