Ångerrätt och Reklamationer

FÖR PROVTAGNING PÅ KLINIK


Ångerrätt & Reklamationer för provtagning på klinik

Ångerrätt

Vad är Ångerrätt?

  • Ångerrätten möjliggör för dig att ångra ditt köp av tjänsten inom 14 dagar från köpdagen, i enlighet med svensk distans- och hemförsäljningslag.

Process för Ångerrätt

  • Du ska meddela FemineaLab om ditt beslut att ångra köpet genom ett tydligt uttalande.
  • Ångerrätten upphör att gälla när du har har påbörjat utförandet av tjänsten genom att använda remissen för provtagning.

Återbetalning vid Ångerrätt

  • Återbetalning inkluderar köpesumman minus en avgift motsvarande 25% av det totala värdet, vilket återspeglar kostnaden för att producera remissen.

Reklamationer

Vad är Reklamation?

  • Om tjänsten inte utförs enligt avtalad standard eller om det finns brister i genomförandet, har du rätt att göra en reklamation.

Hur och När görs en Reklamation?

  • Reklamation bör göras så snart som möjligt efter att bristen upptäckts.
  • Du bör kontakta FemineaLab med en detaljerad beskrivning av problemet.

Lösningar vid Godkänd Reklamation

  • Vid godkänd reklamation kan du erbjudas en ny remiss för omprovtagning eller få en delvis eller full återbetalning, beroende på situationens natur.

Kontakta kundservice