Ångerrätt & Reklamation för Hemtester


Ångerrätt & Reklamationer för Hemtestkit

Ångerrätt

Vad är Ångerrätt?

 • Ångerrätten ger dig möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan, utan att du behöver ange någon anledning.

Hur och När utövas Ångerrätten?

 • Du ska meddela FemineaLab om ditt beslut att ångra köpet genom ett tydligt uttalande.
 • Ångerrätten gäller endast om produkten är oöppnad och oanvänd, på grund av hälso- och hygienrisker.
 • Returen måste ske inom 14 dagar från dagen då ångerrätten meddelades.

Återbetalning vid Ångerrätt

 • Du erhåller full återbetalning av köpesumman, inklusive standardfraktkostnaden, inom 14 dagar från det att vi mottagit meddelandet om ångerrätt.

 

Reklamationer

Vad är Reklamation?

 • Reklamationsrätten ger dig möjlighet att påtala fel på varan som inte överensstämmer med vad som utlovats vid försäljningen eller brister i varans kvalitet.

Anpassad Reklamationsperiod för Hemtestkit:

 • På grund av hemtestkitens natur som färskvaror, gäller en begränsad reklamationsperiod som motsvarar produktens hållbarhetstid, vilket typiskt är kortare än den standardmässiga treårsperioden.
 • Kontrollera produktens hållbarhetsdatum vid mottagandet och rapportera eventuella problem så snart som möjligt.

Hur och När görs en Reklamation?

 • Om du upptäcker ett fel på produkten, bör en reklamation göras inom produktens hållbarhetsperiod eller inom en rimlig tid efter att felet kunde ha upptäckts.
 • Du bör kontakta FemineaLab med en detaljerad beskrivning av felet.

Lösningar vid Godkänd Reklamation

 • För godkända reklamationer erbjuder vi lämplig åtgärd såsom ersättningsprodukt, delvis återbetalning eller full återbetalning.
 • FemineaLab står för eventuella returfraktkostnader vid godkänd reklamation.

Kontakta kundservice