Returpolicy

FÖR PROVTAGNING PÅ KLINIK


Returpolicy för Provtagning på Klinik

Returpolicy

När Gäller Returpolicy?

  • Vår returpolicy gäller för situationer där du önskar avbryta tjänsten innan den fullständigt har utnyttjats, men efter det att ångerrätten har upphört att gälla.

Villkor för Retur

  • Tjänsten anses vara delvis förbrukad när remissen har producerats, vilket innebär att en del av kostnaden inte är återbetalningsbar.
  • Full retur är inte möjlig när provtagning har genomförts.

Process för Retur

  • Du bör kontakta FemineaLab för att diskutera möjligheten för retur och vilka villkor som gäller.

Återbetalning vid Retur

  • En återbetalning, om tillämplig, kommer att bestämmas baserat på hur stor del av tjänsten som har förbrukats vid tidpunkten för returbegäran.

Kontaktinformation

  • Vid frågor om ångerrätt, reklamationer eller vår returpolicy för provtagning på klinik, vänligen kontakta vår kundtjänst på kundservice@feminealab.se.

Kontakta kundservice