lymfocyter-feminealab

Monocyter

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Immunförsvar, Vita Blodkroppar

Monocyter är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i kroppens immunförsvar. De är den största av de vita blodkropparna och utgör vanligtvis 2-8% av alla vita blodkroppar i blodet.

Monocyter produceras i benmärgen och frisätts sedan i…

lymfocyter-feminealab

Basofila

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Feminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Immunförsvar, Vita Blodkroppar

Basofiler är en typ av vita blodkroppar som ingår i kroppens immunsystem. Basofiler bildas i benmärgen och cirkulerar sedan i blodet. De har korniga strukturer i sitt cytoplasma som innehåller ämnen som histamin och heparin.

Basofiler spelar en viktig roll i allergiska reaktioner och i vissa andra immunologiska processer. När kroppen utsätts för…

lymfocyter-feminealab

Neutrofila

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Immunförsvar, Vita Blodkroppar

Neutrofila, eller neutrofila granulocyter, är en typ av vita blodkroppar som är en viktig del av immunsystemet och spelar en avgörande roll i kroppens försvar mot infektioner.

Neutrofila produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet. När kroppen möter en infektion eller en skada, frigörs neutrofiler från benmärgen och migrerar till den drabbade vävnaden, där de arbetar för att bekämpa patogener, som bakterier, virus eller…