/Vitaminer | Paket

Feminea BioBalans

Vitaminer och mineraler är nödvändiga för många av kroppens funktioner och en brist eller överflöd av dessa kan påverka din hälsa negativt. Därför är det viktigt att du regelbundet undersöker dina nivåer av vitaminer och mineraler med ett hälsotest via ett blodprov för att…
Featured image for “Feminea BioBalans”

Rekommenderade
kliniker för
provtagning.

Featured image for “Feminea Vitalis”

Feminea Vitalis

januari 20, 2023