Feminea-Hormon-Tyroidea-artikel-cropped

Feminea Hormon Tyroidea

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsotestpaket, Hormoner | Paket, Sköldkörtel | Paket

Hormoner spelar en avgörande roll för kvinnors totala hälsa och välbefinnande. De reglerar allt från metabolism och energinivåer till reproduktiv hälsa och emotionellt välbefinnande.

Men obalanser i dina hormoner kan leda till olika hälsoproblem, vilket är…

Feminea Tyroidea Advanced artikel

Feminea Tyroidea Advanced

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsotestpaket, Hormoner | Paket, Sköldkörtel | Paket

Ca 450 tusen svenskar lider av diagnosticerade rubbningar i sköldkörtelfunktionen, de flesta av dem har låg ämnesomsättning som följd. Men mörkertalet kan vara stort.

Ett blodprov för sköldkörtelmarkörer tillsammans med andra markörer såsom blodstatus, vitaminer och mineraler, njurmarkörer och kortisolhormon kan ge en mer heltäckande bild av patientens hälsa, hjälpa till att göra en korrekt diagnos, övervaka ditt svar på en behandling och förebygga komplikationer.