urea

Urea

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Lever, Njurar

Urea är en organisk förening som bildas i levern som en slutprodukt av proteinmetabolism. Det är en av huvudkomponenterna i urin och fungerar som en viktig del av kroppens naturliga avfallshanteringssystem. När proteiner bryts ned i kroppen, omvandlas aminosyrorna till ammoniak, som är giftigt. Levern omvandlar ammoniak till urea, som är mindre giftigt och kan lösas i…

urat feminealab

Urat

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Njurar

Urat är en kemisk förening som bildas när kroppen bryter ner ämnet purin, som finns naturligt i många livsmedel. Urat är ett slags urinsyra och är vanligtvis löst i blodet och utsöndras genom njurarna.

Förhöjda nivåer av urat i kroppen kan leda till ansamling av kristaller i lederna, vilket kan orsaka smärta och inflammation och leda till ett tillstånd som kallas gikt. Gikt är en typ av artrit som oftast påverkar…

albumin

eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet)

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Njurar

eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet) är en indikator på hur bra njurarna fungerar.

Det mäter den hastighet med vilken njurarna filtrerar avfall från blodet. eGFR mäts genom att använda en formel som baseras på kreatinin, en substans som finns i blodet och som är ett avfallprodukt från…

albumin

Cystatin C

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Njurar

Cystatin C är ett protein som produceras av alla celler i kroppen och hjälper till att mäta njurarnas funktion.

Det är ett bra mått på njurarnas förmåga att filtrera avfall och ämnen som inte längre behövs i kroppen. En ökning av cystatin C i blodet kan vara ett tecken på njurproblem, som…

albumin

Albumin

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Njurar

Albumin är ett viktigt protein som finns i blodet och hjälper till att hålla vätskebalansen i kroppen. Det hjälper också till att transportera viktiga ämnen runt i kroppen, inklusive hormoner, fett och järn.

Albumin produceras i levern och utsöndras i blodet. En minskning av albumin i blodet kan vara ett tecken på njursjukdom eller annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att producera…